با ما تماس بگیرید : ۶۶۹۷۹۵۲۴-۰۲۱ و ۶۶۹۷۹۸۷۲-۰۲۱

رأی شماره ۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/06/31

رأی شماره ۴۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و شوراهای اسلامی صرفاً وظیفه بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری را جهت تصویب نهایی در مراجع قانونی ذی‌ربط را دارند

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۴۴۷            کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی با وکالت آقای مجتبی آقایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ ماده ۱ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابعه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

ادامه مطلب: رأی شماره ۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/06/31

رأی شماره ۴۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- تاریخ 96/06/31

رأی شماره ۴۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ درخصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۴۵۰          کلاسه پرونده: ۹۴/۲۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خداداد مشهودی اسکویی با وکالت آقای غلامرضا عنبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم

گردش کار:

آقای غلامرضا عنبی به وکالت از آقای خداداد مشهودی اسکویی به موجب دادخواستی ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ادامه مطلب: رأی شماره ۴۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- تاریخ 96/06/31

رأی شماره ۴۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/06/29

رأی شماره ۴۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع:ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر: مطالبه مالیات از اندوخته‌ها و مانده سودهای ایجادشده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶      شماره دادنامه: ۴۳۳       کلاسه پرونده: ۹۴/۴۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهین شکرالهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۶۲/۲۱۱/ ۳۳۶۸ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور

ادامه مطلب: رأی شماره ۴۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/06/29

رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/06/29

رأی شماره ۴۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: عنوان عوارض باید توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ گردد/ تأمین فضای ورزشی ارتباطی به شهرداری ندارد

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶      شماره دادنامه: ۴۳۶       کلاسه پرونده: ۹۴/۳۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم‌ها: فاطمه، فضه و آقایان: محمد، کیوان، کیاوش و کامبیز شهرت همگی عزیزی وراث مرحوم طاهره فروردین نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ـ ج از بند ۱ـ ۲ـ ۸ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری قائم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر

ادامه مطلب: رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/06/29

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور - تاریخ خبر 96/06/11

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

"…مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل تجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان است…"

 

ردیف پرونده: ۱۵/۹۶            
شماره رأی: ۷۵۹ – ۱۳۹۶/۴/۲۰

مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل تجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور در مورد درجه‌ مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الإتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی شماره‌های ۲۷۳ الی ۲۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ خبر 96/06/7

رأی شماره‌های ۲۷۳ الی ۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: وضع عوارض حق‌الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی‌آباد کتول، اصفهان، یزد و شاهرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود

 

تاریخ دادنامه: ۳۰/۳/۱۳۹۶             شماره دادنامه: ۲۷۳ الی ۲۷۷               کلاسه پرونده: ۹۵/۷۱۳، ۹۵/۲۵۰، ۹۳/۴۶۸، ۹۲/۹۵۴، ۹۲/۲۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: ۱ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی ۲ـ شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای فیض اله افشار ۳ـ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ۴ـ شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان با وکالت آقای محمد طاهری ۵ ـ شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال عوارض حق‌الارض شورای اسلامی شهر سفیدسنگ ۲ـ ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۲/۳۹۱۱ ـ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده‌کنندگان شهری ۳ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض تحت عنوان حق‌الارض ۴ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض از سال‌های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ ۵ ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض حق‌الارض سنوات سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ موضوع پیش آگهی شماره ۲۳۰/۱۴۶۲۸ ـ۳۰/۳/۱۳۹۰

ادامه مطلب: رأی شماره‌های ۲۷۳ الی ۲۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ خبر 96/06/7