با ما تماس بگیرید : ۶۶۹۷۹۵۲۴-۰۲۱ و ۶۶۹۷۹۸۷۲-۰۲۱

نمونه بسته های آموزشی وکالت

دانشجویان گرامی لطفا برای خرید این بسته آموزشی به صورت اینترنتی اینجا کلیک کنید

 

 

نمونه بسته آموزشی حقوق مدنی

جزوه این درس 318 صفحه بوده و علاوه بر شرح  مفاهیم و نکات هر ماده، دارای 300 تست تالیفی نیز می باشد

 

نمونه بسته آموزشی آیین دادرسی مدنی 

جزوه این درس 244 صفحه بوده وعلاوه بر شرح  مفاهیم و نکات هرماده، دارای 300 تست تالیفی نیزمی باشد.

 

نمونه بسته آموزشی حقوق جزا 

جزوه این درس 225 صفحه بوده وعلاوه بر شرح  مفاهیم و نکات هر ماده،دارای 300 تست تالیفی نیز می باشد.

 

نمونه بسته آموزشی آیین دادرسی کیفری 

جزوه این درس 191 صفحه بوده وعلاوه بر شرح  مفاهیم و نکات هر ماده،دارای 300 تست تالیفی نیز می باشد.

 

نمونه بسته آموزشی حقوق تجارت 

جزوه این درس 234 صفحه بوده وعلاوه بر شرح  مفاهیم و نکات هر ماده،دارای 300 تست تالیفی نیز می باشد.

 

نمونه بسته آموزشی اصول فقه 

جزوه این درس 81 صفحه بوده وعلاوه بر شرح  مفاهیم و نکات هر ماده،دارای 300 تست تالیفی نیز می باشد.

 

مجموعه تستهای تالیفی آمادگی وکالت

این مجموعه 323 صفحه بوده و شامل 320 تست تالیفی به همراه پاسخنامه تشریحی برای هر درس می باشد و کلا دارای 1920 تست تالیفی می باشد