هر سوالی دارید با ما تماس بگیرید
۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

تهران , بلوار کشاورز , روبروی هتل اسپیناس , خیابان دائمی, کوچه مرتضوی , پلاک ۲

 

0

روز

 

0

ساعت

 

0

دقیقه

 

0

ثانیه

مقرارت ثبت نام:


ماده۱: داوطلب باید هنگام تکمیل فرم ثبت نام تمامی موارد در خواستی را با دقت کامل مطالعه نمایید.زیر امضاء فرم به منزله قبول کلیه شرایط و تکمیل قطعی ثبت نام می باشد.


ماده۲: درصورتی که داوطلب درکلاس درسی ثبت نام نماید و قبل از شروع اولین جلسه کلاس ، منصرف گردد ۳۰درصد از شهریه کل آن درس به عنوان هزینه انصراف کسر گردیده و ما بقی مبلغ به وی مسترد می گردد.


ماده ۳: در صورتی که داوطلب در کلاس درسی ثبت نام نماید و بعد از شروع اولین جلسه کلاس ،حتی اگر در کلاس شرکت نکرده باشد ، امکان انصراف به هیچ وجه ممکن نبوده و شهریه دریافتنی از داوطلب به وی مسترد نمی گردد.


ماده ۴: داوطلب موظف است قبل از شروع جلسه آزمون در محل حوزه معرفی شده توسط موسسه ، حضور داشته باشند ، در غیر این صورت داوطلب حق شرکت در آزمون را ندارد.


ماده۵: داوطلبی که در سه جلسه آزمون آزمایشی غیبت نماید از شرکت در آزمونهای آزمایشی بعدی محروم خواهد گردید و شهریه دریافتنی مسترد نمی گردد.


ماده ۶: انصراف از آزمون ،دریافت بسته آموزشی ، درسنامه جامع و DVDهای آموزشی پس از ثبت نام ، امکان پذیر نخواهد بود و شهریه دریافتنی مسترد نمی گردد.


ماده ۷:موسسه مختار است با توجه به صلاحدید بخش آموزش در طول دوره مبادرت به برگزاری ۲جلسه کلاس فوق العاده برای هر درس نماید و داوطلب بایستی در کلاسهای فوق العاده که زمان آن در طول دوره اطلاع رسانی می شود شرکت نموده و اعتراض ننماید .


ماده ۸: داوطلبانی که در دوره کامل طرح بیمه قبولی ثبت نام می نماید می توانند در کلاسهای نکته و تست به صورت رایگان شرکت نمایند ولی داوطلبانی که در کلاس تک درس ثبت نام مینمایند بایستی با پرداخت شهریه در کلاسهای نکته و تست شرکت نمایند.