با ما تماس بگیرید : ۶۶۹۷۹۵۲۴-۰۲۱ و ۶۶۹۷۹۸۷۲-۰۲۱

گرايش حقوق اقتصادي

هدف عمده رشته حقوق اقتصادي آن است كه با آموزش مباني اقتصادي و اصول حاكم بر روابط بخش عمومي و خصوصي، نگرش جديدي ايجاد نمايد كه به موجب آن به جاي تعصب بر اصول لفظي و پيش ساخته با ابزار و بينش اقتصادي به ايجاد و تفسير قواعد و قوانين حقوقي پرداخته شود. دانشجويان اين رشته در طول مدت تحصيل با تحليل اقتصادي حقوق، حقوق مالياتي، حقوق بانكي، حقوق عمومي اقتصادي، حقوق جزاي اقتصادي،حقوق بين‌الملل اقتصادي، حقوق تجارت بين‌المللي، حقوق شركت هاي خارجي، حقوق اسناد تجاري و غيره آشنايي پيدا مي‌نمايند بطوري كه پس از اتمام تحصيل تسلطي بر مباحث پيش گفته پيدا مي‌نمايد.