با ما تماس بگیرید : ۶۶۹۷۹۵۲۴-۰۲۱ و ۶۶۹۷۹۸۷۲-۰۲۱

گرايش حقوق بشر

حقوق بشر علمي نوين و ميان رشته‌اي در عرصه جهاني است كه با مباني جامعه‌شناسي و فلسفه سر و كار داشته و در دهه‌هاي اخير به دليل ناكارآمدي مباني حقوق صرف و روابط اجتماعي داخلي و بين‌المللي نُزج گرفت.